Makers van het Gebouwde Hart

Kern verenigt de makers van het gebouwde hart. In het centrum van een stad of wijk is ruimte om te winkelen, werken, wonen, ontspannen en meer. Deze functies zijn vervlochten met elkaar, in de juiste balans. Kern is hèt centrum waar vastgoedprofessionals, overheden en kennisinstellingen elkaar ontmoeten. Samen creëren we waardevolle oplossingen voor levendige kernen. Voor de toekomst, voor morgen en voor vandaag.

Or